نظر شما درباره ی سایت چیست؟
(37.41%) 107
عالی
(30.76%) 88
خوب
(9.790%) 28
متوسط
(22.02%) 63
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 286