گرایش مورد علاقه ی شما برای کار شناسی ارشد؟
(28.98%) 151
سازه های آبی
(22.07%) 115
آبياري و زهكشي
(20.92%) 109
منابع آب
(2.687%) 14
هواشناسي كشاورزي
(25.33%) 132
مهندسي عمران (آب)

تعداد شرکت کنندگان : 521