گرایش مورد علاقه ی شما برای کار شناسی ارشد؟
(29.14%) 153
سازه های آبی
(21.90%) 115
آبياري و زهكشي
(21.14%) 111
منابع آب
(2.666%) 14
هواشناسي كشاورزي
(25.14%) 132
مهندسي عمران (آب)

تعداد شرکت کنندگان : 525