گرایش مورد علاقه ی شما برای کار شناسی ارشد؟
(29.41%) 155
سازه های آبی
(21.82%) 115
آبياري و زهكشي
(21.06%) 111
منابع آب
(2.656%) 14
هواشناسي كشاورزي
(25.04%) 132
مهندسي عمران (آب)

تعداد شرکت کنندگان : 527